HỒ SƠ THEO DACKI

Chúng tôi dựa trên Hồ sơ theo dõi đã được chứng minh

Chúng tôi là những nhà giao dịch chuyên nghiệp bắt đầu Giao dịch Forex trong 2003. Hôm nay chúng tôi đang đến với độ chính xác cao hơn trong hệ thống tín hiệu của chúng tôi và cung cấp một cái gì đó độc đáo cho thị trường. Dịch vụ này đã được tạo ra để cho thấy ai đó đi từ không biết gì về thị trường Forex và phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản khác, để giao dịch Forex thành công.

Hiệu suất cuối cùng

Tháng Hai 19
990 pips
Jan 19
910 pips
Tháng Mười Hai 18
1020 pips
Tháng Mười Một 18
940 pips
Tháng Mười 18
984 pips
Tháng Chín 18
1060 pips
Tháng Tám 18
931 pips
Tháng Bảy 18
842 pips
Tháng Sáu 18
1435 pips
Có thể 18
930 pips
Tháng Tư 18
1322 pips
Mar 18
1072 pips