Så här ligger det till

Valutahandel är mycket spekulativ och lämpar sig endast för dem som (a) förstår och är villiga att ta de risker som är inblandade i, och (b) ekonomiskt kan ta på sig betydande ekonomiska förluster. Möjligheten finns att du kan bibehålla en förlust av vissa eller alla dina initiala investeringar och därför borde du inte investera pengar som du inte har råd att förlora. Handel med marginalen kan förstärka både vinster och förluster i ditt konto. Innan du bestämmer dig för att handla utländska valutor bör du noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk aptit. Du bör vara medveten om alla risker som är förknippade med valutahandel och söka råd från en oberoende finansiell rådgivare om du är osäker. Allt innehåll eller information som visas eller finns på ForexSignalsProvider.com är baserat på ett antal antaganden som kanske inte är helt avslöjade eller förklaras. Hypotetisk handel eller prestation har många inneboende begränsningar, inklusive fördelen med efterhand och det faktum att hypotetisk handel eller prestanda inte innebär någon ekonomisk risk. Variabler som förmågan att följa ett visst handelsprogram trots handelsförluster och upprätthållande av tillräcklig likviditet är väsentliga överväganden som kan påverka verkliga handelsresultat negativt. Ingen representation eller garanti görs eller ges under förutsättning att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som visas på ForexSignalsProvider.com. Det finns ofta stora skillnader mellan hypotetisk prestanda och den faktiska prestationen som därefter uppnås genom ett handelsprogram. Du måste utöva självständig dom när du gör investeringar eller beslut om handel. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Läs användaravtalet och riskinformationen för mer information.

Senaste prestationen

februari 19
990 kärnor
jan 19
910 kärnor
December 18
1020 kärnor
november 18
940 kärnor
oktober 18
984 kärnor
september 18
1060 kärnor
augusti 18
931 kärnor
juli 18
842 kärnor
juni 18
1435 kärnor
maj 18
930 kärnor
april 18
1322 kärnor
mar 18
1072 kärnor