Disclaimer

Obrót walutami obcymi ma charakter wysoce spekulacyjny i jest odpowiedni tylko dla tych, którzy (a) rozumieją i są skłonni przyjąć związane z tym ryzyko, oraz (b) są w stanie finansować znaczne straty gospodarcze. Istnieje możliwość, że utracisz część lub całość początkowej inwestycji, a zatem nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz stracić. Obrót na marży może zwiększyć zarówno zyski, jak i straty na koncie. Przed podjęciem decyzji o wymianie walut obcych należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Powinieneś być świadomy wszystkich zagrożeń związanych z obrotem walutami i zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. Wszystkie treści lub informacje wyświetlane lub zawarte na ForexSignalsProvider.com opierają się na szeregu założeń, które mogą nie zostać w pełni ujawnione lub wyjaśnione. Hipotetyczny handel lub wyniki mają wiele nieodłącznych ograniczeń, w tym korzyść z perspektywy czasu, a fakt, że hipotetyczny handel lub wyniki nie wiążą się z żadnym ryzykiem ekonomicznym. Zmienne, takie jak zdolność do przestrzegania określonego programu handlowego pomimo strat handlowych i utrzymania odpowiedniej płynności, są istotnymi czynnikami, które mogą niekorzystnie wpłynąć na rzeczywiste wyniki handlowe. Nie składa się żadnych oświadczeń ani gwarancji, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych przedstawionych na ForexSignalsProvider.com. Często występują znaczne różnice między hipotetyczną wydajnością a rzeczywistą wydajnością uzyskiwaną następnie przez program handlowy. Musisz podejmować niezależne decyzje przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych lub handlowych. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Umowę użytkownika i Oświadczenie o ujawnieniu ryzyka.

Ostatnia wydajność

luty 19
990 pipsy
Jan 19
910 pipsy
grudnia 18
1020 pipsy
listopada 18
940 pipsy
październik 18
984 pipsy
września 18
1060 pipsy
sierpnia 18
931 pipsy
Lipiec 18
842 pipsy
Czerwiec 18
1435 pipsy
Maj 18
930 pipsy
kwiecień 18
1322 pipsy
Mar 18
1072 pipsy