ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

Βασιζόμαστε σε ένα δοκιμαστικό αρχείο

Είμαστε επαγγελματίες έμποροι που ξεκινούν Forex Trading στο 2003. Σήμερα ερχόμαστε με μεγαλύτερη ακρίβεια στο σύστημα σημάτων μας και προσφέρουμε κάτι μοναδικό στην αγορά. Αυτή η υπηρεσία έχει δημιουργηθεί για να δείξει πώς κάποιος πηγαίνει από το να μη γνωρίζει τίποτα για την αγορά Forex και άλλες τεχνικές ή θεμελιώδεις αναλύσεις, για να διαπραγματεύεται επιτυχώς το Forex.

Τελευταία απόδοση

Φεβρουάριος 19
990 pips
Jan 19
910 pips
Δεκέμβριος 18
1020 pips
Νοέμβριος 18
940 pips
Οκτώβριος 18
984 pips
Σεπ 18
1060 pips
Αύγουστος 18
931 pips
Ιούλιος 18
842 pips
Ιούνιος 18
1435 pips
μπορεί 18
930 pips
Απρίλιος 18
1322 pips
Mar 18
1072 pips